Poliklinika Đurić nalazi se u užem centru grada, na adresi Martićeva 14, Zagreb. U neposrednoj blizini nalazi se podzemna garaža Importanne Galleria (Trg Drage Iblera 10, 10 000 Zagreb) koja pruža uslugu parkinga.