POLIKLINIKA ĐURIĆ je specijalizirana zdravstvena ustanova koja obuhvaća 3 djelatnosti: FIZIKALNU TERAPIJU, GINEKOLOGIJU te ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU. Naš cilj je omogućiti svakom korisniku vrhunsku zdravstvenu uslugu koja je individualno usmjerena i temeljena na znanju i iskustvu zdravstvenih stručnjaka te novoj, suvremenoj opremi za dijagnostiku i rehabilitaciju.  

 

Vlasnik poliklinike je mr. sc. Predrag Đurić, dr. med., rođen 11.5.1961. godine u Sisku. Osnovnu i srednju školu pohađa u Zagrebu. Medicinski fakultet upisuje 1979. te ga završava 1986. Nakon stažiranja radi 7 godina u Domu zdravlja Kutina u Stanici za hitnu medicinsku pomoć. Magistrira 1994. na temu iz onkologije „Oligoelementi u tumorskom i zdravom tkivu jajnika“. Od 1995. do 2000. godine specijalizirao se za ginekologiju i porodništvo u Kliničkoj bolnici Merkur. Nakon toga radi kao liječnik – ginekolog u privatnoj ordinaciji. U ožujku 2019. otvara polikliniku sa tri djelatnosti: fizikalna terapija, ginekologija i ultrazvučna dijagnostika.